sel
JuJutsu Landesverband Pfalz e. V.

 

Ju Jutsu Landesverband Pfalz e.V.

 

Addel Freudenmacher , 7.Dan JuJutsu, 1.Dan Musado

Egon Schach, 5.Dan JuJutsu 

Dr.Hans Halbgewachs, 4.Dan JuJutsu, 1.Kyu Judo

Markus Bentz, 4.Dan JuJutsu